දරුණු කුණාටුවකින් බේරුණු තරුණයා…දිවි බේරාගත්තු හැටි මෙතනින් බලන්න!

දිනක් තම කාරය සඳහා පිය නැඟු මිනිසාට පරිසරය මඳක් අඳුරුව ඇති බව තේරුනා. ඔබ රුසියාව තුල ජීවත් වන්නෙකු නම් සෑම දිනක්ම මඳ අන්ධකාර දිනයක් බව ඔබට අවබෝධ වේවි.බැකිරියා යන මෙම ප්‍රදේශයේ සුළඟ කෙමෙන් කෙමෙන් වැඩිවෙමින් වැඩි වේලාවක් යාමට ප්‍රථම ටෝනාඩෝ තත්වයක් ඇතිවන බව මොහුට පසක් වුණා.මෙවැනි තත්වයකදි තම නිවස හැර යාම එතරම් ඉස්තරම් අදහසක් නොවේ. වාසනාවකට මෙන් මෙහිඳි ඔහු ලබා ගත් දර්ශන ඔස්සේ එය අපට අනාවරණය වේ.

Share this post with your friends!