දරුණුතම හා දුක්ඛිතම ආකාරයේ කුණාටුවක් පටිගත කල මිනිසා…..හද කම්පා කරවන සුළුය!

ක්ලෙම් ස්කුල්ට්ස් නැමැති මෙම පුද්ගලයා තම නිවසේ උඩු මහලේ සිට පටිගත කරන ලඳ මෙම විඩීයෝව දරුණුතම වර්ගයේ ටෝනාඩෝ සුළි කුණාටු ගනයට අයත් විඩීයෝවකි.කනගාටුවට කරුණ නම් මෙම කුණාටුව ඔහුගේ නිවස දෙසට ඇදෙමින් නිවසද විනාශ කොට ඔහුගේ බිරියගේ හා අසල්වැසියාගේ ජීවිතද බිලිගෙන හමාර වීමයි.

ක්ලෙම්ගි නගරය පුරා මෙවැනි සුළි කුණාටුවක් හමා යන වායි කාලගුණ අනාවැකි පැවසීමත් සමඟ ඔහු ඇයගේ බිරිය සමඟ උඩු මහලේ ලාම්පු එක් රැසි කොට සුදානම් වුයේ නියතවම විදුලිය විසන්ධි වන බැවිනි.ඒ සමඟම ඔහු දුටුවේ සියල්ල කලඹමින් තමා අභියසට එන ටෝනාඩෝ සුළි කුණාටුවයි.එසැනින් තම ජංගම දුරකථනයෙන් එය පටිගත කර ගැනීමට ඔහු යුහුසුළු විය.

මෙවැනි ආකාරයේ කුණාටුවක් තමා ඉදිරියට පැමිනෙද්දි එය පටිගත කිරීම එතරම් නුවානට හුරු කාරණයක් නොවේ. නමුත් මෙය දකින අපට මෙහි භයංකාරත්වය හා ක්ලෙම්ගේ පවුලට සිදුවන විපත දකින විට ඇසට කඳුලක් නැගෙන්නේ නිතැතිනි.

Share this post with your friends!