දඩයක්කරුවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන නොසිතු වලස් ප්‍රහාරය…. ඇත්තටම බය හිතෙනවා……….

මෙම විස්මිත විඩීයෝවේ දැක්වෙන පරිදි කැලයට එල්ල කල තුවක්කු ප්‍රහාරයත් සමඟ කළු වලසෙකු ගස් මතින් පොළවට පතිත වන අතර එම වලසා මිය ගොස් ඇතැයි සිතන දඩයක්කරුවන් ඒ දෙසට දිව යනවා.මෙම නොමැරුණු විශාල කළු වලසා එම අවස්ථාවේදි දඩයක්කරුවන්ට පහර දීමට පටන් ගත්තා..එමෙන්ම මෙම වලසා දුව එමින් ප්‍රහාර එල්ල කරන අයුරුද මෙම විඩීයෝව තුලින් දර්ශනය වේ.

Share this post with your friends!