දකුණු ඩාකෝටාවේ ඇතිවුණ ලස්සන කුණාටුව…කියවල බලන්න…..

හැමෝම මිනිස්සු කුණාට් වලට බයයි..පුළුවන් තරම් බලන්නේ කුණාටු වලින් බේරිලා ඉන්න..ඒත් ඔය අතරින් සමහරක් මිනිස්සු ඉන්නවා එයට වඩා ටිකක් වෙනස්..එයාලා කුණාටු එනකොට ඒ පස්සෙන් යනවා.ඒවායේ භූ විෂමතා හා ඡායාරූපකරණයට ලක් කිරීමට ඔවුන් ආසයි..මේ කියන්න යන්නේ එහෙම කෙනෙක් ගැන..මෙයත් කුණාටු වලට බය නැති පාසල් කාලයේ ඉඳලා ඒවා පිළිබඳ පුඩුම ඇල්මක් දැක්වු අයෙක්…කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳ පුදුම උනන්දුවක් මෙයාට තියෙන්නේ!මේ කියන්න යන්නේ දකුණු ඩාකොටාවේ ඇතිවු කුණාටු තත්වයක්..මෙයින් හදිසි පාෂාන කැබලි පවා සොයාගන්න පුළුවන්..මෙම කුණාටුව කලාතුරකින් ඇතිවන කුණාටු තත්වයන්ගෙන් එකක් කිව්වොත් නිවැරදියි.මේවා ඉතින් ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ කැමරා කාචවල ලස්සනට සටහන් වෙලා තියෙනවා..හැබැයි ඉතින් කුණාටුවක් කියන්නේ සුළු පටු ලෙස තැකිය හැකි දෙයක් නොවන වගත් මතක් කල යුතුයි…

Share this post with your friends!