දකුණු ආසියාවෙන්ම පුදුම හිතෙන කාන්තාවට මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ!

මෙය ජනප්‍රිය කාන්තාවක් සම්බන්ධයෙන් පුවත් මැවීමට සිදුකල කාර්යයක් නෙවෙයි. මේ කියන්න යන්නේ දීපිකා මුට්යාලා ගැන.ඇය හැලොවීන් දිනයේදී ඇය ආශා කරන කෙනෙක්ගේ අයුරෙන් සැරසි සිටියා.ඇය පවසන අන්දමට එවන් දිනවලදී තමන් කරන කියන දේවල් වලට සීමාවක් තබා ගත යුතු නැහැ.හැලොවීන් දිනය මිනිසුන් සිතා ගත නොහැකි ආකාරයට වෙනස්කම් සිදු කරන දිනයක් බවට පත් වී හමාරයි.දීපිකා මුට්යාලා සැරසි ඉන්න විදියත් හරිම අපූරුයි.ඇය කාගේ අභාෂයක් ලබමින් සැරසි සිටියේද යන්න බලන්න.

Share this post with your friends!