තායිලන්තයේ බඩු මිලදි ගන්න ගිය පාරිභෝගිකයින්ගේ ඇඟවල් සීතල වුනේ ඇයි කියලා බලන්න!

desktop-1463585597
බැංකොක් හි ඉතා ශක්තිමත් හම් වලින් නිපදවන භාණ්ඩ සහිත අලෙවිසැලක් විවෘත කරනු ලැබුවා. මෙය පාරිභෝගිකයන්ගේ නොමඳ අවධානයට හා ආකර්ශනයට ලක් වුවා. මෙහි නිර්මාතෘවරුන් බැංකොක් හි අලෙවි ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් වන ඔගිල්වි ආයතනය විසින්ය.මොවුන් පාරිභෝගිකයන් පුදුම කිරීමට සුදානම් කර ඇති දෙය දැක පාරිභෝගිකයන්ගේ ඇඟ සීතල වී ගියේය. මෙවැනි ඉතා වටිනා නිමි හම් භාණ්ඩ මිලට ගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට එම භාණ්ඩ තුල සැඟවි ඇති දෙය නැරඹිමෙන් පසු කෑගැසිමට පටන් ගනී.
desktop-1463585599
මෙය තුලින් පාරිභෝගිකයාට මෙම හම් නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ ඇති අඳුරු පැතිකඩ පිලිබඳ පෙන්වා දෙයි. සත්‍යවශයෙන්ම මේ සතුන් ගේ සම් වලින් නිපදවන භාණ්ඩ හේතු කොට ගෙන පමණක් සමහර සතුන්ට තම ජීවීත බිලි දීමට සිදුවේ. එපමනක් නොව සමහරක් සතුන් පන පිටින් සිටියදීම උන්ගේ හම ගැනීමද සිදුවේ. මේ අයුරින් ඉතා වඳ වේදනාවන්ට ලක් වීමට ඔවුන්ට සිදුවේ. කෙසේ වුවද ඔබත් මෙය නරඹා මෙහි සත්‍ය වටහා ගන්න.

The consumers were shocked by the gore hidden inside the leather goods.

Share this post with your friends!