තල්මහා වැමෑරු දෙය සල්ලිවලට හැරවු අපූරු මිනිසෙක්!

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ එංගලන්තයේ ලංකාෂයර් යන ප්‍රාන්තයේ වෙරළ තුල ඇවිද යන මිනිසෙක් වන කෙන් විල්මන් විශාල ගලක් වැනි දෙයක් යැයි සිතු දෙයක හැපෙනවා. විමසිල්ලෙන් බලන ඔහුට තේරෙන්නේ මෙය තල්මසා නැමැති සත්වයා විසින් වැමෑරු දෙයක් බවයි. මෙයට යූරෝ 50000ක මුදලකට අලෙවි කිරීමට සමත් වන ආකාරය මෙම විඩීයෝව නැරඹිමෙන්ම ඔබට දැකගත හැකිය. ඔබ නොසිතන ආකාරයේ මුදලක් නොසිතු මොහොතක කවදාවත් නොසිතන දෙයක් සඳහා ලැබෙන විට ඇතිවන හැඟිම කොතරම් අපූරුද?

Share this post with your friends!