තරු පහේ සුපිරි හෝටලයක මාසෙකට සැරයක් නටන නැටුම!

රාජකාරි වෙලාවේදි හුගක් සේවකයින්ට ඉන් පරිබාහිර කිසිම විනෝදකාමී අත්දැකීමක් ලැබෙන්නේ නැහැනේ. ඒත් සුපිරි තරු පහේ හෝටලයක ඒ නීතිය බිදදමලා තියෙනවා.
හැබැයි මේ නීතිය මෙයාලා බිද දාන්නේ මාසෙකට එකපාරක් විතරයි. සේවකයින්ට උද්යෝගයක් ලබාදෙන්න වගේම පුංචි විනෝදයක් වෙනුවෙන් තමයි ඉන්දියාවේ මුම්බායි නුවර තියෙන සුපිරි හෝටලයක සිංදුවකට නර්ථනයක් ඉදිරිපත් කරනවා.

Share this post with your friends!