තරුණ බෙර වාදකයින් මවිත කරවන යෞවනිය……………………

ඇය නමින් බෘක් වන අතර ඇයගේ වයස අවුරුදු 13කි.නමුත් ඇය දක්ෂ බෙර වාදන ශිල්පිනියකි.ඇයගේ බෙර වාදනය මේ වන විට අන්තර්ජාලයම කළඹමින් පවති.මෙය දකින දෙමව්පියන්ද ඇගේ විස්මිත හැකියාවෙන් මවිත වන අතර තම දරුවන්ද මෙවැනි දේ සඳහා යොමු කරගත යුතු බව සඳහන් කොට ඇත.මේ ඇයගේ හපන්කම් වලින් ස්වල්පයකි.

Share this post with your friends!