තරුණියක් ඝාතනය කරන්න හැදූ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව සටන් කරපු අපූරු ගවයෙක්!

මේ ඉන්දියාවේ සිදුවුණු සිදුවීමක්. පවුලේ වැඩිහිටියන්ගේ අකමැත්ත මත තමන් ආදරයෙන් බැඳුණු පුද්ගලයා සමඟ පලා ගිය 26 හැවිරිදි තරුණියක පවුලේ අය විසින් ඝාතනය කළ අවස්ථාවයි මේ. පිහි පහර දහයකට නො අඩු සංඛ්‍යාවක් එල්ල කර මේ තරුණිය ඝාතනය කරනු ඇසින් දුටු එකම සාක්ෂිකරු වුණේ ගවයෙක්. තරුණියට නො නවත්වා එල්ලවන පිහි පහරවලින් තරුණිය බේරාගැනීමට ගවයා අසාර්ථක උත්සාහයක යෙදෙන අයුරු CCTV කැමරාවක සටහන්ව තිබුණා.

Share this post with your friends!