තරුණයෙකු බිල්ඩිමකින් බිමට පනින දර්ශනයක්… පිස්සු හැදෙනවා… ඇත්තමයි…

නිර්භීතකම හා මෝඩකම අතර ඇත්තේ ඉතා සිහින් පරතරයක් බව ඔබට කිව යුතුමයි…ඉතින් මේ තරුණයාත් අයිති වන්නේ ඔය කියන පුංචි පරතරයටයි.අඩි 129ක් උස මහල් අටකින් යුත් මෙම බිල්ඩිමෙන් පනින මෙම තරුණයා ජීවිතය බේරාගන්නේ අනූ නවයයි දශම ගණනකිනි.කැලිෆෝනියාවේ නිව්පෝර්ට් වෙරළ අසල මෙය පිහිටා ඇත..මේ ඇඟ හිරි වැටෙන විඩීයෝව නැරඹු විට ඔබට මා පවසන දෙය පසක් වේවි.

Share this post with your friends!