තම වාහනය තුල සිගරුට්ටුවක් දල්වා ගත් මෙම කාන්තාවගේ කාරය ගිනි ගනී……බැලුවම පිස්සු හැදෙනවා!

මෙම සිදුවීම සිදුවී ඇත්තේ ඇය තම කාරය තුල සිගරට්ටුවක් දැල්වීමට යාම නිසාය.මෙම සිදුවීම සිදුව ඇත්තේ රුසියාවේ වන අතර මෙම පිපිරිමට හේතුව වාහනයේ තිබු ගෑස් කෑනයේ ඇතිවු කාන්දුවක් නිසාවෙනි.ඇය සිගරට්ටුව දැල්වීම නිසා එක් වරම කාන්දුවු ගෑස් සමඟ මුහුවි විශාල ගින්නක් හට ගත්තා.මෙය මෙම රථයට පිටුපසින් ගිය කෙනෙකුගේ කැමරාවක් තුල සටහන් වී තිබුනා.ඇය මෙම කාර් රථය තුලින් පැනගත් අතර සුළු තුවාල සහිතව බේරුනා…කාරයේ යට කොටසින් මතුවු ගින්න පැතිරීමට පෙර ඇය කාරයෙන් එළියට පැමිනිමට කටයුතු කළා.ඇයට පිටුපසින් පැමිනි කාරයේ රියැදුරු ඇගේ සහයට ඉදිරිපත් වුනා.මෙම සිදුවීම නිසා මාර්ග තබදයක් මෙන්ම වාහන ගමන් කලේ වම් පසිනි. මෙම පුදුම සහිත සිදුවීම කෙතරම් බිය ජනක අත්දැකීමක් ද යන්න ඔබට මෙම විඩීයෝව නැරඹු විට වැටහේවි.

Share this post with your friends!