තම රියැදුරු උපදේශකට තම රේස් ධාවන රිද්මයෙන් කවටකම් කරන මේ රේස් ධාවන ශූරියගේ වැඩ පොඩ්ඩක් බලමුද?

මැලේසියාවේ රේසින් ධාවන ශූරියක වන ලියෝනා චින් හු තම නවතම රියැදුරු පුහුණු උපදේශකට තම ඇඟ හිරිවට්ටන සුළු ධාවන රිද්මයෙන් කවටකමක් කරලා..ඇත්තෙන්ම ඇය මෙහි උපදේශකට පෙන්වන්නේ මෙහි දැක්වෙන රථය තම සොහොයුරාගේ බවය. මෙහි පරික්ෂිත ධාවනයක් සඳහා රියැදුරු උපදේශකවද නංවාගෙන රිය පදවන ඇය ඇගේ සතු කුසලතා මගින් රියැදුරු උපදේශකගේ ඇඟ හිරි වැට්ටීමට සමත් විය. මෙම පරික්ෂිත ධාවනයෙන්ම ඇගේ අනන්‍යතාව හෙලි කරගත් උපදේශකට තම රැකියාවේ රජකාරි ඇරඹු දිනයේම ලඳ පුදුමාකාර සිද්ධිය නම් සැබැවින්ම අපූරුය.නියත වශයෙන්ම ඔහුට මෙම පරික්ෂනයේ ඇඩ්‍රිනලින් හි අවශ්‍යතාවය දැනෙන්නට ඇත.

Share this post with your friends!