තම බළල් මීතුරා රැකගත් සුපීරි වීරයා!

අපි නිවසෙහි සුරතලයෙන් හදන බළලාට නිවසෙදී ආරක්ෂාව සැපයුවත් නිවසින් අවට සරන විට බළලාගේ ආරක්ෂාව බළලා විසින්ම සලසා ගත යුතු වේ.නමුත් තමන්ට මුණ ගැසෙන අසල්වාසී සතුරා පිඹුරා වැනි විශාල උරගයෙක් වු විට එයින් මිදීමට බළලාට හැකි වේද?

මෙම අසරණ බළලාද තම ජීවිතය පිළිබඳ ආශාව නැති කර ගත්තේ තමාව බඩගිනි වු විශාල පිඹුරෙකු වැනි මෙම සර්පයා විසින් වටකර ගත් අවස්ථාවේය. නමුත් එක් වීරයෙකු මැදට පැන තම බළල් මිතුරාව මෙම සර්ප ග්‍රහනයෙන් මුදා ගැනීමට කටයුතු කළා. මෙම පිඹුරා වැනි උරගයා විෂ සහිත නොවුවත් ඔවුන් තම දැඩි ශක්තිය උපයෝගි කරගනිමින් තම ගොදුර අඩපණ කිරීමට සමත් වෙති. තොරතුරු වලට අනූකූලව මෙම පූසා හොඳින් ජීවත් වන අතර කිසිදු හානියක් සිදුවී නැත.බළලුන්ට නව පන තිබේය යන්නට මෙය කදීම නිදසුනකි.

Share this post with your friends!