තම දික්කාසදයේදි වචනානුසාරයෙන්ම විනිසුරුවරයාගේ අන කිරිම් සැලකිල්ලට ගත්ත පුදුම පහේ මනුස්සයෙක්

දික්කසාදය යනු තරමක් කටුක අත්දැකීමකි. එය ඕනෑම මනුශ්යයෙකු හට පොදුය. නමුත් මෙම දික්කසාදය තරමක් අපූරු සිදුවිම් සහිතය.යු ටියුබ් නරඹන්නෙකු වන ඩර් ජුලි විසින් මෙම වීඩියෝව ජාල
ගත කර ඇත.විනිසුරුවරයෙකු තම (ඩර් ජුලී) දික්කසාදයේදි තම වත්කම් වලින් අඩක් තම බිරියට දෙන ලෙස නියෝග කර ඇත. සැබැවින්ම මීට පෙර ඔහු සිදු කර ඇත්තේද මෙයයි. නමුත් මෙය
වචනානුසාරයෙන්ම හිතට ගත් මොහු මෙවර තමා සතු සියළුම දෙයින් හරි අඩක් බිරියට ලබා දීමට තිරණය කළා. මෙයට අඩංගු වන දේ නම් තමා සතු ජංගම දුරකථනය, පුටුව, පුළුල් තිර රූපවාහිනිය,
කාරය යන මේ සියළු දේය. ඔහු මේ සියල්ල කියතිකින් දෙකට වෙන් කරන අයුරු ඔබට දැකිය හැකිය. මෙය 2015 සිදුවු සිදුවීමක් වුවද මේ තුලින් දනවන ඉච්ඡාභංගත්වය නම් සැමටම පොදු සත්යයකි.

Share this post with your friends!