තම දරු ප්රසුතිය තමා විසින්ම ඡායාරූප කොට ඇති අපූරු අම්මා… ඔබව විස්මයට පත් කරාවි..

ලිසා රොබින්සන් වෘත්තීමය ඡායාරූප ශිල්පිනියකි.ඇය තම වෘත්තියට ඉතා ඇළුම් කරන අතර කැපවීමෙන් බැඳි සිටින්නියකි.ඉතින් ඇය තමාගේ දියණිය ප්රසුත කරන ආකාරය තමා විසින්ම ඡායාරූප ගත කිරිමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.එහි ප්රතිඵල ඔබ සිතනවාටත් වඩා විස්මය ජනක බව නම් පැවසිය යුතුයි.අවුරුදු 9ක පිරිමි දරුවෙකු සිටින ඇය වසර කීපයකට පසු නැවත මෙම ගැබ් ගැනීම සිදුව තිබෙනවා.නමුත් මෙම නැවත ගැබ් ගැනීමට ගත් උත්සාහය තුලදි ඇයට ගබ්සා විම් දෙකක් සිදුවීම නිසා නැවත ගැබ් ගැනිමේ ප්රයත්නය මොවුන් නැවිත්විමට සිතා තිබෙනවා.ඒ අතර තුරදි ඇය වසනාවන්ත ලෙස ගැබ් ගැනීමට ලක්ව තිබෙනවා.අනෝරා නමින් නම් තැබු ඇගේ දියණියගේ බිහිවිම ඇය විසින්ම නොමැකෙන සුළු ආකර්ශණිය මතක සටහන් ලෙස රඳවා තබා ගැනීමට හැකිවීම පිළිබඳ තමා අතිශය සතුටට පත් වන බව ඇය ඒ.බි.සි. මාධ්යයට පවසා තිබුනා. pi-mom-2 pic-mom-3 pic-mom-6 pic-mom-8 pic-mom-10 pic-mom-5 pic-mom-7 pic-mom-9

Share this post with your friends!