තමන් රුචි ආහාර වේල් දකිමින් පවා තමා පාලනය කර ගැනීමට උත්සාහා කරන පුසෙක් මීට පෙර දැක තිබෙනවාද? එහෙනම් මේක බලන්න…

තම ස්වාමියගේ ආහාර පිඟානට සොරා පැනීම වරදක් බව මෙම පුසා දන්නවා වගෙයි.අනාරක්ෂිත තම ස්වාමියාගේ පිඟාන මත දකින මාළු කූරියාට ඇති කැමැත්ත නිසාම අවසානයේ මෙම පුසා කිප විටක්ම තම කකුලක් දිග හැර මෙය ගැනිමට ගියත් අවසාන මොහොතේ තමාව පාලනය කර ගැනීමට තැත් කරන මෙම සුන්දර විඩීයෝව මේ වන විට කාගේත් අවධානයට භාජනය වී තිබෙනවා.ඇය තම ස්වාමියාගේ පිඟානට සොරා පැනිම වරදක් නිසා අසිරුවෙන් තමා පාලනය කලද අවසානයේ තම පොරොන්දුව පසෙකලා මාළු කූරියා ඩැහැ ගැනීමට සාදන විටම තම ස්වාමියාගේ හඬ වැකිමෙන් ප්රයත්නය අසාර්ථක වනවා.ජපානයේ සිදුවු මෙම සිදුවිම රූපගත කර ගැනිමට මෙම සුරතලාගේ ස්වාමියා සමත් වී තිබෙනවා.. සැබැවින්ම එම රූප රාමු නම් සුන්දර බව පැවසිය යුතුමයි.

Share this post with your friends!