තමන්ටම කියලා තැනක් හම්බ වුනාම වලසුන් හැසිරෙන ආකාරය!

මෙම අසරණ වලසුන්ගේ ජීවිත ගෙවුනේ කිසිම සැලකිමට ලක් නොවීය….මොවුන් මංමුලාව කිසිඳු ප්‍රතිකාර හෝ රැකගැනීම් වලින් තොරව කුඩා ගෙවතු අසල හා මාවත් හි සැරිසරනු දක්නට ලැබුණි.මෙම හේතුව නිසාම ඔහියෝ හි කෘෂිකාර්මික දෙපාර්තමේන්තුවකින් කොලරාඩෝහි ස්ථානයක් පිළියෙල කොට එහි මෙම සත්ව කොට්ඨාශයන් රඳවා තබා මෙම සතුන්ට සැපවත් ජීවිතයක් ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවති.මෙම විඩීයෝව දෙස බැලු විට මෙම සතුන් මොවුන්ට ලබා දුන් නව ජීවිතය පිළිබඳ කෙතරම් සැලකිලිමත් මෙන්ම සතුටක් ලබනවාද කියලා ඔබටම තේරේවි

Share this post with your friends!