තමන්ගේ ලස්සනම දවසේ මේ වගේ දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්ද හැබෑට…..

තමන්ගේ ලස්සනම දවසේ එනම් තමන්ගේ විවාහය සිදුවන දවසේ සමහරක් දෙනාට අප්‍රසන්න සිදුවීම් සිදුවන අවස්ථා නම් අප ඕනෑ තරම් අසා තිබෙනවානේ..ඒත් තමන්ගේ විවාහය සිදුවන දවසේ කෙනෙක් මැරෙන්න යන්න පුළුවන්ද? මේ කියන්න යන්නේ එවැනි සිදුවීමක් ගැන..ඒකත් ඡායාරූපයක් ගන්න ගිහින්..මේ මනාලිය තීරණය කරනවා මෙයාගේ මංගල ඇඳුමත් ඇඳගෙන මහමුහුදට පනින ඡයාරූපයක් ගන්න..හැබැයි මෙයාගේ ගවුමේ තියන බරට මෙයා පැන්නට පස්සේ මෙයාට උඩට එන්න බැරි වුනා..මෙයා කිසි විටක මෙවැනි දෙයක් අපේක්ෂා කරන්නේ නැතුව ඇති.බලන්නකෝ ඒ මොහොත කොච්චර භායානකද කියලා?

Share this post with your friends!