තමන්ගේ බිරිඳට වීසා නොලැබීම නිසා අපූරු ක්රියාවක් සිදුකල සැමියෙක් ගැන දැන ගන්න ආසද?

මොහු නමින් ෆසාන් පටෙල් වන අතර වෘත්තිමය මංගල ඡායාරූප ශිල්පියෙකි.ඇය සනා යන තම බිරිය විවාහා කරගත්තේ 2015 දෙසැම්බර් 12 වන දිනය.එම කාලය වැඩ අධික කාලයක් වු නිසා ඔවුන්ට තම මධුසමය ගත කිරිමට යාම කල් තැබීමට සිදුවුනා.මේ නිසා ඔවුන් ග්රීසිය හා ඉතාලිය බලා මෙම අගෝස්තු මාසයේදි පිටත් වීමට තිරණය කළා.අවාසනාවට මෙම ගමනට පෙර සනාට තම ගමන් බලපත්රය නැතිවිම නිසා මෙම ගමන යාමේ අවස්ථාව අහිමි විය.ඇය මෙම ගමන සඳහා යෙදවු මුදල් අපතේ යැවිමට තිබු අකමැත්ත නිසා තම සැමියාට මෙම ගමන් තනිව යන ලෙස ඉල්ලීමක් කළා.තම බිරිය නොමැතිව මධුසමය බලා පිටත් වු ෆසාන් ඇයගේ ඡායාරූපයක් ඔහු යන ස්ථානවලට රැගෙන ගොස් එය සමඟ ඡායාරූප ගත කිරීම සිදු කොට තිබෙනවා.visa-1

visa-2

visa-3

visa-4

visa-5
පුදුමයි නේ….

Share this post with your friends!