තත්පර කීපයකින් සපත්තුව ගැට ගසා ගැනීමේ අපූරු ක්‍රමය!

කුඩා කල සිටම අපට අපගේ සපත්තු ලේස් ගැට ගසා ගැනීමට පුරුදු කරන්නේ අපේ දෙමාපියන් විසිනි.ලොකු දරුවෙකු ලෙස අපට හැඟි යන්නේ ද අපේ සපත්තු ලේස් අපම ගැට ගසා ගන්නා විට යන්නද සම්මත වු කියමනකි.නමුත් මේ අපූරු සපත්තු ගැට ගැසීමේ කලාව නම් අපගේ දෙමව්පියන් පවා විශ්මයට පත් කරන්නකි.ඇත්තෙන්ම මුල සිටම අප මෙම ක්‍රමය දැන සිටියා නම් කෙතරම් අගනේද?

Share this post with your friends!