තත්පර කීපයක් ඇතුලත සිදුවන සොරකමක්- මදක් නැවති ඔබම නරඹන්න.

මළු පුරවා බඩු සොරාගෙන ගිය සොරුන්ගේ කාලය දැන් නිමවි ඇත. නවීන තාක්ශනයත් සමඟ සොරුන් පාවිච්චි කරන උපක්‍රම පවා වෙනස් වී තිබේ. මේ කාලයේ නොයෙක් උපාංග යොදාගනිමින් සොරකම් කිරීමේ සම්භාවිතාව ඉහල ගොස් ඇත. මිනිසුන් එදිනෙදා ජීවිතයේ භාවිතා කරන කාඩ් පත් හරහා සොරකම් කිරිමට කාඩ් ස්කිමර් යනුවෙන් නවක උපකරණයක් සොරුන් දැන් භාවිත කිරීමට පටන් ගෙන ඇත.

මෙම උපාංගය ඒ.ටි.එම් හා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතයට ගන්නා ස්ථානයන් හී සවි කරන අතර පසුව මෙම සොරුන් ඒ හරහා ඉතා වේගයෙන් එහි ඇති මිනිසුන්ගේ දත්ත හා ඔවුන්ගේ සියළු පෞද්ගලික තොරතුරු කොල්ල කෑම සිදු කරන අතර විශාල ගනයේ කොල්ල කෑම් වලට මුල පුරයි.මෙම සියළු කරණා නිසා ඔබ ඉතා පරික්ශාකාරිව සිටිය යුතු අතර දිනෙන් දින දියණු වන මේ සොරකම් සම්බන්ධයෙන් ඔබේ දැඩි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා පහත විඩීයෝව නරඹන්න.

Share this post with your friends!