ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සහ ‘මහරජාණෙනි’ ඇසුරින් නිර්මාණය කල මේ අපූරු වීඩියෝව.. සිනාසීමට පමණි…..

Share this post with your friends!