ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ නිරූපණ ශිල්පිණියක් වූ සුරූපී බිරිද melania ගැන ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ චරිත දාලා හදපු සුපිරි වීඩියෝව…..

Share this post with your friends!