ඩොක්ටර් ස්ට්‍රේන්ජ් චිත්‍රපටිය ආදායම් වාර්තා පිහිටුවලා වගෙයි……කියවලම බලමු නේ..

ඈන්ට් මෑන් හා ගාර්ඩියන් ඔෆ් ද ගැලැක්සි චිත්‍රපටි වලින් පසු ආදායම් වර්තා පිහිටවු චිත්‍රපටයක් ලෙස මෙම ඩොක්ටර් ස්ට්‍රේන්ජ් චිත්‍රපටය හඳුන්වා දිය හැකියි.මෙය මාර්වෙල් ස්ටුඩියෝහි අළුත්ම කථාංගය වශයෙන්ද හැඳින්විය හැකියි..මෙය බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා බිඳ හෙලීමට සමත්ව තිබෙනවා.තිරගත වීම් ආරම්භ වු සතිය තුල පමණක් ඩොලර් මිලියන 85ක ආදායමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවද මේ චිත්‍රපටය සතු වුවා.

Share this post with your friends!