ඩුබායිවල ජනතාව පදික වේදිකාවේ උයන්නත් පටන් අරගෙන…ඒ මොකද කියලා බලන්න….

එළියේ ඇති අව්ව යොදාගෙන මනුස්සයෙක් ඔම්ලට් එකක් හදන ආකාරය දැක්වෙන විඩීයෝවක් මෑතකාලීනව අන්තර්ජාලයට එකතුව තිබුනා. උදුනක් නැතිව පොළවට වැටෙන අව්වෙන් ඔම්ලට් එකක් හදන්න නම් උෂ්ණත්වය කීයට තියෙන්න ඇති කියලද ඔයාලා හිතන්නේ..උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 50යි..පෑන් එක මිනිත්තු 10ක් අව්වේ තියලා එකට බිත්තරයක් කඩලා දාලා තමයි මේ ඔම්ලට් එක හදන්නේ! ඔම්ලට් එක කෙසේ වෙතත් ඩුබායි වල ඉන්න ජනතාව කොහොම මේ උෂ්ණත්වය දරාගෙන ඉන්නවාද මම දන්නේ නෑ…

Share this post with your friends!