ඩිස්නි ඇවටාර් තේමා උද්‍යානයේ ලස්සන ගැන කියන්න වචන මදී……….

සිජිඅයි තාක්ෂණය ඇත්තක් බවට පෙරලීමට වොල්ට් ඩිස්නි ආයතනය සුදානම් ව තිබෙනවා..මෙහිදි ඇවටාර් ලෝකය සත්‍යයක් බවට පෙරලා තිබෙනවා..ඇත්තෙන්ම එය කියා ගත නොහැකි තරම් ලස්සනයි….මෙම මැජික් ලොවක් බදු විස්මිත ප්‍රදේශය 2017 මැයි 27 වන දින විවෘත කිරීමට නියමිතයි.මෙහි පාවෙන කඳු,නීල වනාන්තරය හා එහි බෝට්ටු සවාරි යෑමේ අවස්ථාවද හිමි කර දෙනවා.මේ ලෝකයෙහි සැරි සරන්නන්ට සංගීතමය ආශ්වාදයක් ලබා දීමටද ඔවුන් කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

Share this post with your friends!