ඩිස්නිලගෙන් ඇවටර් තේමා උද්‍යානයක්……….මාරයි නේ…………

ඩිස්නිලා නිවාඩුවක් ගත කරන්න කැමති ඔබට ඇවටර් තේමාවෙන් යුත් උද්‍යානයක් නිර්මානය කොට තිබෙනවා.චිත්‍රපටියේ දිස්වන කෑලැව බඳු කෑලැවක් හා එහි දුටු සුන්දරත්වය මොනවට විදහාපාන අයුරෙන් මෙය නිර්මානය කිරීමටද මොවුන් සමත්ව තිබෙනවා.2017 දී මෙම උද්‍යානය ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත වීමට නියමිතව තිබෙනවා.එමෙන්ම ඇවටර් හි දිස්වන පාවෙන කඳුද මෙහි දැකිය හැකියි.කෙසේ වුවත් ඇවටර් හි සජීව අත්දැකීමක් මෙලෙසින් විඳ ගැනීමට භාග්‍ය උදාවීම සැබැවින්ම අපූරුයි.

Share this post with your friends!