ඩ්වේන් ජොන්සන් එහෙමත් නැත්තම් අපි කවුරුත් දන්න රොක් තම දියණිය වෙනුවෙන් කරලා තියෙන දේ බලන්න……………

මල්ලව පොර වල සුපිරි තරුවක් වශයෙන් ඩ්වේන් ව හඳුන්වන්න පුළුවන්..ඒ වගේම මොහූ තරමක් අපූරු තාත්තා කෙනෙක්…මේ හැලොවින් මාසයේදි ඩ්වේන් ජොන්සන් තම දියණිය වෙනුවෙන් ඇයව පුදුමයට පත් කල හැකි යමක් කිරීමට සැලසුම් කරා.ජෙස්මින් කැමතිම චරිතය වන්නේ පිකාචු….ඉතින් ඇත්තම පිකාචුට හදිසි වැඩ කීපයක් නිසා ඒමට හැකියාවක් තිබුනේ නෑ. ඉතින් ඩ්වේන් පිකාචු ලෙස වෙස් ගැන්විලා ඇගේ දියණියව සතුටු කරන්න හැදුවා..ඇත්තටම සිනහ ගන්වන සුළු නර්තනය ජෙස්මින්ව පුදුමටයට පත් කලා..තමන්ගේ ප්‍රසිද්ධ තාත්තා තමන් වෙනුවෙන් දුන් තෑග්ග ඇයව අමන්දානන්දයට පත් කළා…තාත්තලා කොහොමත් දුවලට ආදරෙයි නේ…..

Share this post with your friends!