ජෝන් සීනාගේ ඇස් වලට කඳුළු ඉනුවේ ඇයිද කියලා දැනගන්න ආසද?

රෙස්ලින්ග් වල ජෝන් සීනාව නොදන්න පුද්ගලයෙක් නෑ වගේම මෙයාට කොච්චර නම් රසික සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවාද කියන එක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෑ නෑනේ..ඒත් ජෝන් සීනා මෑතකදී එයාගේ රසිකයෙක් නිසා කඳුළු සැලුවා.ඒකත් තරුණ පිරිමි රසිකයෙක් නිසා..ජෝන් සීනා තරඟය තුලදි දැඩි සිත් ඇත්තෙකු වුවත් ඇත්තටම ඔහු බොහොම මෘදු හදවතක් ඇති කරැණාවන්ත පුද්ගලයෙක්..ඒක බොහොමත්ම හොඳින් තේරුම්ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වීඩීයෝ එක බැලුවට පස්සේ.

Share this post with your friends!