ජීවිත කාලයටම මීට කලින් දැකලා නැතී දෙයක් බලන්න ආස කට්ටිය මේ සිද්ධිය නම් නරඹන්නම ඕන!

නිදහස් සාකඡාමය සංසදය මගින් කුරුල්ලන්ගේ ජීවන චක්‍රය පිලිබඳ උගන්වමින් ඔවුන්ගේ උපතේ සිට ක්‍රමානූකූලව පියැඹීම දක්වා වර්ධනය පිලිබඳ උගන්වයි.ඔලිවියර් ට්‍රේවර් සහ රොනල්ඩ් මෙන්සල් විසින් ආරම්භ කරන ලඳ මෙහි මොවුන් සිඳු කරන දේ හොඳින් නරඹන්න.මොවුන් කුරුල්ලන්ගේ පසුපස කැමරාවක් සවි කිරීමෙන් පසුව මෙතෙක් අප පොළවේ සිට නැරඹු දර්ශන කුරුල්ලන්ගේ ඇසින් අපට දැකීමට නොලැබෙන ඉතා විරල දර්ශන පෙළක් මේ ඔස්සේ නැරඹිය හැකිය.ඩුබායි හි අහසට උඩින් පියාසර කරන මෙම කුරුල්ලාගේ දර්ශන පථය කෙතරම් විස්මිතද බලන්න. ඔබ ලොවේ කොහේ සිටියත් අහසේ සිට පෙනෙන ඉසව් නම් ඉතිශය සුන්දරය.

Share this post with your friends!