ජස්ටින් බීබර් කෝපයෙන් තම රසිකයෙක්ට ලේ එන්න ගහපු හැටි…… වීඩියෝ එක මෙතනින් බලන්න

ඕනෑවට වඩා වැඩි රසිකයින්ට ජස්ටින් බීබර් කැමතිම නෑ….බාර්සිලෝනාවේ රසිකයෙක් ජස්ටින් බීබර් යන වීදුරු ආවරණ රහිත වාහනය ළඟට විත් වුවමනවාට වඩා ආක්‍රමණශීලිව හැසිරීම ජස්ටින් බීබර්ගේ කෝපයට පත් වුනා.ඔහු සුපුරුදු කෝපයෙන් රසිකයාට පහරක් එල්ල කිරීම නිසා එම රසිකයාව රෝහල් ගත කිරීමට සිදු වුනා.මෙයින් රසිකයා පුදුමයටත් කම්පනයටත් පමණක් නොව ජීවිතයේ අමතක නොවන සිදුවීමකටද මුහුණ දීමට සිදුවු බව නම් නොරහසකි.

Share this post with your friends!