ජලය එක්විටම අයිස් වන ආකාරය….මැජික්‌ වගේ!

සමාන්ය ජීවිතයේදී ජලය එකවිටම අයිස් බවට පත්වීම අතිශය අසාමාන්ය වන අතර අප ඒවා දැක ඇත්තේ සුපිරි වීරයන් සහිත චිත්‍ර පටවල පමණි. එය තරමක් දුරට දුර්ලභ ගනයේ අවස්ථාවකි. පිරිපහදු කල ජලය යොදා සමාන්ය H20 ඇඟිල්ලක සුළු පහරකින් අයිස් බවට පත්කල හැකි බව ඔබ දන්නවාද? ඔබ එය විශ්වාස නොකරනවානම් මෙම විඩීයෝව නැරඹිමෙන් පසු ඔබට එය පසක් වේ.සමාන්ය ජලයෙන් මෙය සිදුකල නොහැක්කේ එහි නොයෙකුත් සංඝටක අඩංගු බැවිනි.නමුත් පිරිපහදු කල ජලයේ එවැනි කොටස් අඩංගු නොවන නිසා ජලය කොටස් වලට විසිරි යාම සිදු නොවේ.

සෙල්සිශියස් අංශක 40 දී පිරිපහදු කල ජලය ශිතකරණයක නොදමාම සිසිල් කර ගත හැක.එය එළිමහන් වාතාශරයට හෝ තවත් අයිස් කුට්ටියක ගැටුන හොත් එය එවිටම ගල් ගැසීම සිදුවේ.

Share this post with your friends!