ජලයේ ඇති භයානකම කොච්චරද කියලා මේ විඩියෝව නැරඹිමෙන් අනතුරුව සිතා ගැනීමට පුළුවන්……

දිය සුළි තත්වයන් කියන්නේ සැබැවින්ම භායානක තත්වයන් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු කාරණයක් නෙවෙයිනේ…මේවායේද විවිධ වර්ගයන් පවතිනවා.මෑතකදි චීනයේ ක්වින්ගායි වැවෙහි එක විට දිය සුළි තත්වයන් තුනක් ඇතිව තිබෙනවා.මේවා ජල කුණාටු වශයෙන්ද හඳුන්වනවා.2014 දීද මෙවැනි දිය සුළි නවයක් එක පිට සිදුවීම ගැන වර්තා වෙලා තිබුනා.ඉතින් මේවායේ භායානක කම ගැන හිතාගන්න පුළුවන්නේ…….

Share this post with your friends!