ජපාන වැසියන්ට ලැබෙන අමුතුම අත්දැකීමක් කියන්නයි මේ සුදානම……

මෙය සැබැවින්ම ජපානයට හා එහි වැසියන්ට ආධුනික අත්දැකීමක් වනු නොඅනුමානයි..එය නම් ස්පා තේමාව රැගත් රෝල කෝස්ටරයක් නිර්මානය කිරීමයි. මෙහි චාරිකාවේ යෙදෙන පාරිභෝගිකයන්ට ජැකුසි නම් කුඩා බඳුන්වල බැස එම අත්දැකීම විඳ ගත හැකියි. මෙය මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල වල ඉතා සිඝ්‍ර වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබෙනවා.ජපානයේ බෙප්පු නම් නගරයේ සුදානම් කර ඇති මේ අත්දැකීම නිසාම පාරිභෝගිකයන් මෙයට ආකර්ශනය වි තිබෙන බව ආරංචියි.මෙය ස්පා අත්දැකීමක් ලබා ගත හැකි උද්‍යානයක් ලෙසද නම් කල හැකියි.මෙහි අමුත්තන් ඇඳ සිටින්නේ සුදු පාට තුවා පමණක් වීමද හරිම අපූරු කරුණක්..වේගි රෝල කෝස්ටර හා සෙම්න් ඇදෙන රෝල කෝස්ටර වල වෙනස් වු ද්‍රාවණයන්ගෙන් සමන්විතයි.උණුසුම් ජලයේ බැස අයිස් ක්‍රිමයක රස බලන යුවළක්ද ඔබට මෙහිදි නැරඹිය හැකියි.ටොන් 12ක උණුසුම් ජලය භාවිතා කරමින් මේ අපූරු අත්දැකීම ලබා දෙන මෙම ස්පා තේමාව ඇති උද්‍යානය නම් සැබැවින්ම ආකර්ශනීය බව පැවසිය යුතුමයි.

Share this post with your friends!