ජපානයේ සිදුවු බරපතලම භූමි කම්පා පිළිබඳ බය හිතෙන දර්ශන පෙළක්…..නරඹලම ඉන්නකෝ……….

මෙම විඩීයෝවෙන් දැක්වෙන්නේ 2011 වසරේ දී ජපානයේ සිදුවු ව්‍යසනයකි.මෑතකදී ද දරුණු භූමි කම්පාවක් සිදු වුනා. ෆුකුශීමා නම් මෙම ප්‍රදේශය වසර පහකට පෙර ඇතිවු සුනාමි තත්වයෙන්ද බරපතල ලෙස හානි ලැබු ප්‍රදේශයකි.2011 මැග්නිටියුඩ් 7.4 ක සුනාමි තත්වයෙන් මිනිසුන් 18,000කට අධික ප්‍රමානයක් මරු මුවට පත් විය.ඉකුත් දින සිදුවු මෙම සිදුවීම අතිශය දරුණු භූමි කම්පාවක් වන අතර එය සුනාමි තත්වයට දෙවැනි නොවෙයි.මිනිසුන්ට ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු වීමට පෙර නිවේදනයන් නිකුත් කලද මිනිසුන් බොහෝමයක් දරුණු ලෙස පීඩාවට ලක් විය.මේ ඔබ දකින්නේ ජපානය මුහුණ දුන් එවැනි අතිශය දරුණු හා බිහිසුණු භූමි කම්පා කිපයක දර්ශනය.

Share this post with your friends!