ජංගම දුරකථන කුටියක් සොරා ගැනීමට යන නව ජර්සියේ සොරුන් කණ්ඩායමක් එහි ඇති ආරක්ෂිත පද්ධතිය නිසා ඇතුලතම සිරවෙලා……පැලෙන්න හිනා යනවා……

ආයුධ සන්නද්ධ සොරුන් පිරිසක් නිව් ජර්සි හි ජංගම දුරකථන අලෙවි සැලකට කඩා වැඳි මුදල් හා ජංගම දුරකථන සොරා ගැනීමට තැත් කරයි.සොරුන්ටත් වඩා ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වු අලෙවි සැල් කළමනාකරු ඔවුන් ව අලෙවි සැල තුල සිරකර ගැනීමට සමත් වන ආකරය මෙම විඩීයෝවෙන් මනාව පිළිඹිඹු වන අතර පොලිස් භාරයට පත් වන තෙක් සොරුන්ට මෙසේ සිරවි සිටීමට සිදුවිය.. මෙය නැරඹු සෙනග මොවුට ඔච්චම් කරමින් හා සිනාසීමට විය…සැබැවින්ම මෙය නැරඹු පසු ඔබටද සිනා යනු නොඅනුමානය…

Share this post with your friends!