ජංගම දුරකථනය චාර්ජ් වන විට භාවිතයට ගැනීම භායානකයි!

අද වන විට අත්‍යාවශ‍ය හා නැතිවම බැරි අංගයක් බවට ජංගම දුරකථනය පත්ව ඇත.නමුත් මෙහි අප නොසිතන භායානක තත්වයන් ඇතිවිය හැකි බව මෙම වීඩීයෝවෙන් අනාවරනය වේ, මෙහි සිටින් දරුවා වයස අවෘදු 13ක් වන ගැහැණු දරුවෙක් වන අතර මළල ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් හා තරඟ වලට නිතර සහභාගි වන්නන්ය. ඇයගේ මෙම කලබලකාරි ජීවිතයට සහනයක් වනු වස් ඇගේ මව ඇයට ජංගම දුරකථනයක් ගෙන දුන්නේ ඇගේ කටයුතු වඩාත් පහසු කරගැනීමටයි.

නමුත් ඇගේ පළමුවැනි ජංගම දුරකථනය තුලින් ඇය ලැබු අත්දැකීම් ඉතා අමිහිරි මෙන්ම වේදනාකාරිය. ඇය දුරකථනය චාර්ජ් කරන අතර තුර පාවිච්චියට ගැනීමේදි ඇතිවු විදුලි සැර වැදීම ඉතා ශෝකජනකය.
phone-charging
ඇය පැලඳ සිටි ලෝහමය මාලය නිසා ඇයගේ බෙල්ලේ පිටුපස පිළිස්සුමකට ලක්ව තිබේ.අනූ නවයෙන් බේරීමට ඇයට හැකි විය.
phone-charging2
නමුත් ජංගමදුරකථන භාවිතයට උපදෙස් හා විය හැකි හානි පිලිබඳ මෙම වීඩීයෝවෙන් අවබෝධයක් ලබාගත හැක.
phone-charging3

Share this post with your friends!