චීනයේ තම ස්වාමියාව සිප ගැනීම සඳහා කාන්තා කාර්ය මණ්ඩලයක් සඳහා ඇබෑර්තු කැඳවලා…….. මාරයි නේ…………….

මෙයට පෙර මෙවැනි කථා බහක් ඇතිවුයේ එක්සත් ජනපද ජනරජ ජනපති අපේක්ෂක ඩොනල්ඩ් ටෘම්ප් පිළිබඳවත් ඔහු කාන්තාවන්ට සලකන අකාරයත් පිළිබඳවය.මෙයත් එවැනීම කම්පනයක් දනවන පුවතක්….මෙම සමාගම චීනයේ මද්‍යසාර පෙරන යන්ත්‍ර හා අංගෝපාංග විකිණුම් සමාගමක්..මෙහි කැඳවා ඇති ඇබෑර්තු අනුව තම ස්වාමීයා සෑම උදෑසනකම සිපගත හැකි කාන්තා කාර්ය මණ්ඩලයක් සඳහා කාන්තාවන්ට ඉල්ලුම් කරන පවසා තිබුනා.තොරතුරු වලට අනුව දැනටමත් මෙම සමාගමේ අඩකට වැඩි පිරිසක් සේවය කරන්නේද කාන්තාවනුයි.දැනටමත් උදෑසන 9.00 සිට 9.30 වනතෙක් මෙම කාන්තාවන් එක්ව තම ස්වාමියන් සිප ගැනීමේ නිරත වන අතර එය මේ වනවිට උදෑසන චාරිත්‍රයක් වී ඇත.තම රැකියාව උදෙසා මෙම කතුන් මෙය සිදුකරද කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු මෙයට දක්වන අකමැත්ත නිසා මෙම සමාගමෙන් ඉවත් වී ඇත.මෙම විඩීයෝව මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුල ගින්නක් සේ පැතිර යයි.

Share this post with your friends!