චීනයේ අහසේ තවත් ‘භූත නගරයක්’?

මෑතක ඉඳන් චීනයේ භූත කාර් සහ භූත නගර වගේ ගොඩක් අභූත දේවල් අහන්න ලැබෙනවා. මීට කලින් චීනයේ Jiangxi සහ Foshan ප්‍රාන්තවල අහසේ භූත නගරයක් දකින්නට ලැබුණා. මේක මොකක්ද කියලා කියන්න කාටවත් පුළුවන් වුණේ නැහැ. දැන් එහේ Liaoning ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන වරායක් වන Dalian වල අහසේත් භූත නගරයක් දකින්නට ලැබිලා! චීන පුවත්පත්වලට අනුව මේ නගරය අහසේ මීදුමක් අතරින් පාවෙලා යන හැටි දහස් ගණනක් දෙනා දැක්කාලු. මේ සිදුවීම ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට චීන බලධාරීන්ට තවමත් හැකිවෙලා නැහැ. ඒත් මේ භූත නගරය ඡායාරූපයට නගන්න කීපදෙනෙකුටම හැකිවෙලා තියෙනවා. මේකට දෙන්න පුළුවන් ආසන්නතම පැහැදිලි කිරීම තමයි මේක කිසියම් ආකාරයක දෘෂ්ටි මායාවක් කියන එක. ඒත් මේ ගැන හරිහමන් පරීක්ෂණයක් නම් සිද්ධ වෙන්න තියන ඉඩකඩ නම් බොහොම අඩුයි.

Share this post with your friends!