ගෝරිල්ලෙක් එක්ක සෙල්ෆි ගන්න ගිහින් වෙච්චි හදිය…බලලම ඉන්නකෝ!

නෙබරස්කා හි ඔබාමා වල හෙන්‍රි-ඩුර්ලි නම් සත්ව උද්‍යානයේ මිනිසෙකු ගෝරිල්ලෙකු සමඟ සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගැනීමට යාම නිසා සිදුවන අකරතැබ්බය මෙම විඩියෝවෙන් නැරඹිය හැකිය.මෙම තැනැත්තා ගෝරීල්ලා සිටි කුඩුව ලඟ සිට මෙම සෙල්ෆි ඡායාරූපය ගැනීමට තැත් කර තිබෙනවා.කුඩූව තනා තිබු ශක්තිමත් විදුරුවට ඇතුලින් සිටි කිට්ටෝ නම් මේ ගෝරිල්ලා මෙම විදුරුව කඩා දැමීමට සමත් වුනා.සැබැවින්ම මෙය ඉතා බියට පත්වන දර්ශනයකි.

මෙම සිද්ධියට මුහුන දුන් මිනිසා වසනාවකට අන්තුරකින් තොරව බේරීමට දක්ෂ වුවා.තවත් සතුන් 20කට නවාතැනි දෙමින් නුදුරු අනාගත්යේ මෙය සංරක්ෂනය කිරීම ඔවුන්ගේ අරමුණයි.මෙම ඔමාහා හි පර්යේෂන කණ්ඩායමක් 1995දී නළ ගෝරිල්ලා පැටවෙකුද බිහි කිරීමට සමත් වුනා……කෙසේ වුවද මෙය ඔබම නරඹා සිදුවන සිදුවීම වටහාගන්න.

Share this post with your friends!