ගොන් තරඟ කොච්චර භායානකද කියන එක මේ විඩීයෝ එකෙන් පෙන්වනවා…….

තාක්ෂනය වෙනස් වෙලා අළුත් වෙලා තියෙනවා..මිනිස් ජීවිත වෙනස් වෙලා අළුත් වෙලා තියෙනවා..සංස්කෘතීන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා.ඒත් පෙර තිබුනු සමහරක් වැරදි සංස්කෘතීන් නම් තවම වෙනස් වෙලා නෑ..ගොන් සටන් කියන්නේත් ඒ වගේ දෙයක්..අපි සතුන්ව මරලා ආහාර ආහාරයට ගන්නවා.ඒත් විනෝදය වෙනුවෙන් සතුන් මරනවා කියන එක වෙනමම කාරණාවක්..මෙය ස්පාඟඟයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රීඩාවක්නේ…ඒත් මේ නූතන ලෝකය තුල මෙවැනි දේවල් අපට ගැලපෙනවාද යන්න තමයි ගැටළුකාරි වෙන්නේ..එය හොඳින් විදහාපාන වෙළඳ දැන්වීමක් ලෙස මෙය හඳුන්වන්න පුළුවන්..මෙය විස්තර කරනාවට වඩා ඔබම නරඹනවානම් හොඳයි.

Share this post with your friends!