ගුගල් හි නවතම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාට් ජංගම දුරකථන ගැන අහන්න බලන්න ආසද? මේක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න…..

ගුගල් නෙක්සස් හි කාලය යල් පැන යමින් පවතියි. මේ වන විට ගුගල් සමාගම අයි.ෆෝන් 7 හා 7 ප්ලස් යන ජංගම දුරකථන වෙනුවට භාවිතා කල හැකි විකල්ප ජංගම දුරකථන දෙකක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.මෙයට පෙර නෙක්සස් යන සන්නාම නාමය යටතේ තම ස්මාට් ජංගම දුරකථන මේ වන විට නව මුහුනුවරක් ක්‍රියාත්මක කරයි.නෙක්සස් යන නාමය ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පික්සල් යන නාමය භාවිතා කරයි. මීට පෙර පැවති ටැබ්ලට් හා ලැප්ටොප් වලට මෙම පික්සල් නාමය ඔවුන් භාවිතා කර ඇත.මෙම නවතම ජංගම දුරකථනද ඇපල් දුරකථනය මෙන් දෘඩාංග හා මෘදුකාංග දෙවර්ගයම පාලනය කරයි.ඇන්ඩ්‍රෝයිඩ් 7 වන පිටපත වන මෙය කලින් ඇනවුම් ලබාගැනීම් ඔක්තෝම්බර් 4 වනදා සිට රටවල් කීපයක ආරම්භ කලා.ඔක්තෝම්බර් 20න් පසුව මෙය මිලට ගැනීමට වෙළඳසැල් වෙත ආනයනය කරනු ඇති.

Share this post with your friends!