ගිනි නිවන බටයෙකුගේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර පටිගත වුනු වීඩියෝව….. මෙවැනි දේ ඔබට බලන්නට ලැබෙන්නේ ජීවිතයේ එක් වරක් පමණී..

ඇත්තටම ගිනි නිවන භටයින් කියන්නේ බොහොම එඩිතර කාර්යශූර පිරිසක්…ඔවුන් නියුතු වන සෑම රාජකාරිමය කටයුත්තක් තුලදීම තම ජිවිතය පරදුවට තබමින් ක්‍රියා කරනු ලබයි.සමහරක් අවස්ථාවන් වලදි දරුණු පිළිස්සීම් වලටත් සමහරක් අවස්ථාවලදි ජිවිතය නැතිවීමට පවා ඉඩ තිබෙන බව පැවසිය යුතුමය.මෙම විඩියෝ දර්ශන වලින් ඔවුන් තම ජිවිතය පරදුවට තබමින් තම රැකියාවේ නිමග්න වන අයුරු ඔබට නැරඹිය හැකිය.

Share this post with your friends!