ගිනි කෙලි සංදර්ශනයක් මැදට යවපු ධ්රෝන් (Drone) කැමාරාවක හසුවූ පිස්සු හැදෙන සිද්ධි ටිකක් බලමුද?

fireworks-1

ගිනි කෙළි සංදර්ශන වලින් තොරව අවුරුදු සැමරීම කිසි හරයක් නැතිවා සේය.කෙසේ වුවද මේ ගිනි කෙළි නැරඹීම හා ඒවායින් විනෝද වීම සිදුකල යුත්තේ ඈත සිටය. නැතහොත් මෙම ගිනි කෙළි සඳහා භාවිතා කරන අමු ද්‍රව්‍ය මරනය පවා ලඟා කරවන සුළුය. නමුත් මෙවැන්නක් උඩ සිට නැරඹීමට අවකාශ ලඳ හොත් එය කෙබඳු අත්දැකීමක් වේද? එක්තරා සුක්ෂම හාදයෙක් තමා සතු ද්‍රෝන කැමරාව මෙම්ම ගිනි කෙළි සංදර්ශන පවත්නා ස්ථානයේ හරි මැද උඩ පිහිටන ආකාරයට සකස් කලා. එවිට ගිනි කෙළි සංදර්ශන හා එහි පිපිරීම ඉතා ආසන්නයෙන් නැරඹීමට හැකි වුවා.එය කෙතරම් මන බඳින සුළුද යන්න ඔබේ ඇසින්ම නරඹා බලන්න.

Share this post with your friends!