ගිනස් වර්තා තැබු දාදු ක්‍රීඩාව!

තාක්ශණික මානයන් ඔස්සේ වින්දනය ලබන ජනතාව අතරද තවමත් දාදු ක්‍රීඩාවට යම් තැනක් හිමි වේ. ලෝකයේ නොයෙක් රටවල් හා සංස්කෘතීන් අතර තවමත් දාදු ක්‍රීඩාව ජනප්‍රියය. චිනයේ උපත ලද මෙම ක්‍රීඩාව පසුව නොයෙක් අය විසින් ක්‍රීඩා කිරීමත් ක්‍රිඩාවට අලුත් දෑ එකතු කිරීමත් සිදු විය. මෙම නොයෙක් වර්ගයේ දාදු ක්‍රීඩා සමානය මිනිසුන්ට කාලය ගත කිරීම සඳහා විනෝදයට කරන දෙයක් වුවද සමහරෙකුට මෙය වැදගත් වි‍යාපාරයකි.

මෙම විඩීයෝව දෙස බලන විට එය අනාවරණය වේ. මෙහි දැක්වෙන ආකාරයට 17 දෙනෙකුගෙන් සැදුම් ලත් ජර්මනියේ පිහිටි කණ්ඩායමක් එක අරමුණක් උදෙසා ක්‍රිඩා කරමින් ලෝක වර්තා 19 ක් බිඳ හෙලීමට සමත් විය.ඔවුන්ගේ තේමාව නම් පේක්ශකයාගේ වින්දනය හා පෙලඹවීමයි.මෙහි ඇති ජිම්නාස්ටික් ශාලාව ඇතුලත දාදු ටයිල් 127 414 සැදුම් ලත් ලොකුම දාදු බිත්තියත් ත්‍රිමාන පීරමිඩයත් විනාශ කර දමයි. මිනිත්තු 7 ක් ඇතුලත සිදුවන මෙය නැරඹිය යුතුම දසුනකි.

Share this post with your friends!