ගල් ලෙනක වාසය කරන අපූරු යුවළ

ඇමරිකාව තුල සිටින මිනිසුන් මේ වන විට කුඩා ගෙවල්,බසයන් හා පරණ ගෑස් පළවල් පවා තම පදිංචිය සඳහා තෝරා ගනී.මේ පැවසිමට යන දෙය නම් ගුහාවක වාසය කරන යුවළක් පිළිබඳවයි. ඇත්තෙන්ම මිනිසුන් ගුහාවල ජීවත් වන්නේ අතීතයේ සිටයි.නමුත් කැති හා රැන්ඩි යුවල වාසය කරන ගුහාව තරම් අලුත් ගුහාවක් ඔබ මීට පෙර නොදැක ඇති.ඔවුන්ගේ අසල්වාසියාගේ අදහසකට අනුව මෙම ගුහාව ඔවුන්ගේ වාස බවනය බවට පත්විය.

මොවුන් මිලදි ගත් ඉඩම තුල නිවාසයක් ඉදි කිරීමේ නොහැකියාවක් පැවතිනි.දිනක් මොවුන්ගේ අසල්වැසි නිවාස හිමියා ඔහුගේ ඉඩමේ ගල් කුට්ටිය පුපුරුවා එම ලෙනෙහි පදිංචි වීමට ගත් උත්සාහය දුටු මෙම යුවළ ඔහුගේ උදව් උපකාරද සහිතව ඔවුන්ගේ ඉඩමේ ගල පුපුරුවා මෙම සුඛෝපභෝගි නිවහන ඉදිකර ඇත. කේසේ වුවද මෙය දැකුමට ඉතා ප්‍රියජනක වන අතර ඔබේ යහළුවන් අතරද මෙම විඩීයෝව බෙදා හරින්න.

Share this post with your friends!