ගල් මතින් පැන යනවා සේ පෙනුනට ඇත්තටම වෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න.

ජීවිතයට ඇති සරලම දේවල් හොඳ දේවල් කියන කථාව ඇත්තක්ද? එය ඔබට පසක් කරගැනීමට ලැබෙන්නේ මෙය නැරඹීමෙන් අනතුරුවය. විද්‍යාව කෙරේ ඔබ විශේෂ ඇලුම් කරන්නෙකු නම් ඔබ හොඳින්ම දන්නා කාරණයක් තිබේ. එනම් ජලය හා සෝඩියම් එකට එකවිට මිශ්‍ර නොකරන බවයි.නමුත් එවැන්නක් හදිසියේ හෝ සිදුකලහොත් සිදුවන දේ ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න. මෙය නිවසේදී කිසි විටක පරික්ෂා කිරීමට නොයන්න.

Share this post with your friends!