ගංවතුර ගලන බස් රථයට වෙලා ඔහේ බලා ඉන්න මේ මිනිස්සුන්ගේ වැඩ බලන්නකෝ……….

ආර්ථිකමය අතින් ලාභදායි වෙන්නේ පොදු වාහන භාවිතය කියලා මං අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ….මේ කියන්න යන්නේ චීනයේ ගුන්ශු ප්‍රාන්තයේ සිටින මඟින් කීපදෙනෙක් ගැනයි.ඉකුත් වසරේ මැයි මාසයේ සිදුවු අධික වර්ෂාපතනය හේතු කරගෙන ගං වතුර තත්වයක් ඇති වුනා..ඉතින් මේ මගින් ගමන් ගන්න බස් රථයත් අඩක් ගං වතුරට හසුවෙලා.. ඒත් මඟින්ට නම් කිසිදු ගානක් නැතුවා වගෙයි.බලලම ඉන්නකෝ….

Share this post with your friends!