කෞතුගාරයේ ඇති දෘෂ්ඨි මායාව!

දෘෂ්ඨි මායාවන් හා සැඟවුනු පීන්තූර 2016 වසර වන විට ප්‍රධාන තැනක් ගනී. සැඟවුනු වචන හා සැඟවුනු අද්භූත පින්තූර නවයක් සහිත අපේ සිත් වසඟයට ගනී. මේවා සියල්ල තෘප්තියක් ලබා ගැනීම සඳහා ඇති දේ මුත් පැට්‍රික් හියුස්ගේ සුපර්ඩුපර්පෙස්ටික් යන කළා කෘතිය මේ සියල්ලටම වඩා ප්‍රබල ස්ථානයක් ගනී. එක්සත් රාජධානියේ බ්‍රිමින් හැට් කෞතුකාගාරයේ තබා ඇති මෙම චිත්‍රය පිළිබඳ තතු පැවසීමද අසීරුය.

මෙහි වර්ණ හා සිටුවා ඇති ආකාරය මන බඳින සුළුය.එය ඔබට මෙම විඩීයෝවෙන් පසක් වේ. ඔහුගේ චිත්‍ර තුළ නැවත ප්‍රතිරාවය කිරීමක් අඩ්ංගුව ඇත. ඔහුගේ පුද්ගලික අත්දැකීම් චිත්‍ර වලට යොදා නොගන්නා ඔහු යථාර්ථය පිළිබඳ විශ්වාස නොකරයි.ඔහුගේ දැක්ම අනුව යථාර්ථය යනු සිතනවාට වඩා වෙනස් දෙයක් වන බවය. ඇයට පෙනෙන ලෝකයට වැඩි අවධානයක් ලබා දෙන ඔහුගේ මෙම තර්කය කොතරම් සධාරණද යන්න ඔබට මෙම සිතුවම් නැරඹිමෙන් අවබෝධ වේ.

Share this post with your friends!